About Us

Chào mừng bạn tới với chúng tôi. VietNamOnTheNet là tổ chức không vụ lợi đuợc lập nên để chia sẽ những thông tin tớI những đồng bào trong và ngoài nuớc. Tất cả những bài viết đăng trên website này đuợc thu gom từ các nguồn khác nhau trên internet. Để có thể bình luận về các vấn đề bài viết, các bạn có thể dùng tài khoản gmail của các bạn để login website của chúng tôi. 

Xin cám ơn.

Administrator