Ai tấn công Đại sứ quán Bắc Hàn ở Tây Ban Nha?

Câu hỏi đang được đặt ra là phải chăng tình báo Mỹ đã dính dáng vào vụ tấn công Đại sứ quán Bắc Hàn hôm 22/2?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.