Bỏ smartphone trong 1 tuần đổi lấy 1.000 USD, bạn có dám không?

Ngày nay, việc ngừng sử dụng smartphone là một điều cực kỳ khó chịu, chủ yếu chúng đã trở thành tiện ích hữu dụng và luôn bên ta 24/7.

  • Bị "đàm tiếu" vì chăm vườn sầu riêng bằng…điện thoại thông minh
  • Vingroup ra mắt điện thoại thông minh Vsmart
  • “Vua vịt trời” Nguyễn Đăng Cường: “Nông dân dùng điện thoại thông minh để lướt Facebook"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.