Chủ tịch TQ kêu gọi ‘cởi mở’ giữa lúc căng thẳng thương mại dâng cao

Chủ tịch TQ tại Hội nghị Đối thoại Văn minh châu Á lên án chủ nghĩa thượng đẳng cực đoan, giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ dâng cao.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.