Con người, động vật và nỗi đau trước cái chết

Khi để tang, cả động vật và con người đều thường co vào trạng thái cô độc, từ bỏ giao tiếp xã hội, ngủ ít hơn, ăn ít hơn, giao phối ít hơn.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.