Đại sứ Việt Nam thất vọng về quyết định không thả Đoàn Thị Hương

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh phát biểu hôm 14/3 sau khi tòa Malaysia bác đơn xin tha bổng Đoàn Thị Hương.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.