Điều 50 Brexit: EU xem xét gia hạn lâu hơn?

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk kêu gọi EU mở rộng thời gian gia hạn cho Brexit, nếu nước Anh cần suy nghĩ lại.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.