Lần đầu Trung Quốc mua lại phim Việt, không ngờ là phim bị chê tơi tả này

Lần đầu Trung Quốc mua lại phim Việt, không ngờ là phim bị chê tơi tả này
Trở thành bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của VN đượcTrung Quốc mua bản quyền, "Hậu duệ mặt trời" bản Việt có gì đặc biệt?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.