Mỹ chỉ trích Việt Nam ‘hạn chế tự do trong giáo dục’

Báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ ngoại giao Mỹ nói chính phủ Việt Nam 'hạn chế tự do học thuật'

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.