Tây Du Ký: Ai là người dặn Trư Bát Giới ở Cao gia trang chờ Đường Tăng?

Tây Du Ký: Ai là người dặn Trư Bát Giới ở Cao gia trang chờ Đường Tăng?
Không phải ngẫu nhiên mà Trư Bát Giới có mặt tại Cao gia trang – cung đường mà Đường Tăng đi qua trên đường đến Tây Thiên, ai đã an bài cho chuyện này?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.