Thêm nhiều chi tiết các tính năng iPhone 11 xuất hiện

Một báo cáo độc quyền từ Bloomberg cho thấy những gì sẽ đến với iPhone 11 mới của Apple.

  • Apple tiến thêm một bước đến việc phát hành iPhone 11
  • Chiêm ngưỡng video thiết kế iPhone 11 tuyệt đẹp từ mọi góc nhìn
  • Chiêm ngưỡng bộ ảnh iPhone 11 và 11 Max đẹp không chê vào đâu được

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.