Thông cáo của Huawei Việt Nam về việc bị Google ngừng một số hoạt động kinh doanh

Huawei Việt Nam đã phát đi một thông cáo báo chí liên quan vụ Google ngừng một số hoạt động kinh doanh với Tập đoàn Huawei.

  • Google dọa chặn Huawei cập nhật Android, dân mạng Việt Nam nháo nhào
  • Google nói "tuân thủ sắc lệnh" khi xem xét chặn Huawei khỏi Android, Gmail, YouTube
  • Google sẽ chặn điện thoại Huawei cập nhật Android, truy cập Gmail, YouTube

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.