Thương chiến Mỹ-Trung và cơ hội ‘ngàn năm một thuở’ cho VN

Ý kiến nói nếu nắm bắt được cơ hội trong cuộc đối đầu thương mại Mỹ-Trung, Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành nước tân tiến.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.