Tin chính thức từ bệnh viện 108 về sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng, lâm nguy

Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngã bệnh và rồi không hề xuất hiện trước công chúng, chỉ có vài cá nhân quan chức lên tiếng về tình hình sức khỏe của ông

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.